การทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ

 
 

welcome

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบทดสอบ 

Bebras Thailand 2018: A Computational Thinking Skill Challenge

Bebras Thailand 2018: A Computational Thinking Skill Challenge (บีบลาสไทยแลนด์ 2018 : การทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ) เป็นการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ (Logical Problem Solving) ออนไลน์ที่ถูกออกแบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และ สร้างความตื่นตัวแก่นักเรียนที่สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

บีบลาส (Bebras) คืออะไร

บีบลาส เป็นชื่อของกิจกรรมการจัดทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยอาศัยแบบทดสอบที่เกิดจากความร่วมมือในการจัดทำโดยองค์กรอาสาสมัครจากนานาประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีองค์กรที่เป็นตัวแทนในการจัดทดสอบของแต่ละประเทศ จะทำการประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ ได้เข้าร่วมในการทดสอบ ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมจัดทดสอบบีบลาสนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับเด็กนักเรียนในหลากหลายช่วงอายุ