การทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ

 
 

รายการการแข่งขัน

Mini Test

การแข่งขัน - แบ่งตามระดับชั้น:


ตัวอย่างข้อสอบ Bebras 2016

การแข่งขัน - แบ่งตามระดับชั้น:


ตัวอย่างข้อสอบ Bebras 2017

การแข่งขัน - แบ่งตามระดับชั้น: