การทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ

 
 

user join

ตัวอย่างข้อสอบ Bebras 2017 - มัธยมศึกษาตอนต้น

คุณกำลังจะเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อกดปุ่ม "เริ่มเลย!" เราจะเริ่มจับเวลา

คำเตือน: เนื่องจากคุณเข้าร่วมโดยไม่ได้ลงทะเบียน ถ้าคุณปิด web browser ข้อมูลคำตอบทั้งหมดจะถูกลบ ดังนั้นอย่าปิด web browser เพราะนอกจากจะไม่สามารถทำข้อสอบต่อได้แล้วยังจะไม่สามารถดูผลคะแนนได้ด้วย