การทดสอบระดับนานาชาติ ด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ: บีบราส 2019

International Challenge on Computational Thinking: Bebras 2019


การทดสอบ Bebras คืออะไร?

บีบราส เป็นชื่อของกิจกรรมการจัดทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยอาศัยแบบทดสอบที่เกิดจากความร่วมมือในการจัดทำโดยองค์กรอาสาสมัครจากนานาประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีองค์กรที่เป็นตัวแทนในการจัดทดสอบของแต่ละประเทศ จะทำการประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ ได้เข้าร่วมในการทดสอบ ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมจัดทดสอบบีบราสนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับเด็กนักเรียนในหลากหลายช่วงอายุ


กำหนดการของการทดสอบ Bebras Thailand Challenge 2019
  • รอบที่ 1 (รอบทดสอบออนไลน์ จัดโดยคุณครูที่โรงเรียนของน้อง ๆ) ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562
  • รอบที่ 2 (รอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา จัดที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.) วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
+++คู่มือการเข้าทำแบบทดสอบ Bebras 2019+++

Instruction:
  1. Select your contest from those available  below and click 'Access' button to enter.
  2. You will find the link to the challege. Follow the link and start the contest by clicking on 'Attempt quiz now' button.
  3. To submit your answers, click 'Finish attempt' link (in the navigation box on the right), and then click 'Submit all and finish' button to confirm your submission.