การทดสอบระดับนานาชาติ ด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ: บีบราส 2020

International Challenge on Computational Thinking: Bebras 2020


การทดสอบ Bebras คืออะไร?

บีบราส เป็นชื่อของกิจกรรมการจัดทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยอาศัยแบบทดสอบที่เกิดจากความร่วมมือในการจัดทำโดยองค์กรอาสาสมัครจากนานาประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีองค์กรที่เป็นตัวแทนในการจัดทดสอบของแต่ละประเทศ จะทำการประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ ได้เข้าร่วมในการทดสอบ ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมจัดทดสอบบีบราสนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับเด็กนักเรียนในหลากหลายช่วงอายุ


กำหนดการของการทดสอบ Bebras Thailand Challenge 2020
 • รอบที่ 1 (รอบทดสอบออนไลน์ จัดโดยคุณครูที่โรงเรียนของน้อง ๆ) ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
 • รอบที่ 2 (รอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา จัดที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.) ช่วงมกราคม 2564
+++คู่มือการเข้าทำแบบทดสอบ Bebras+++

Instruction:
 1. Select your contest from those available  below and click 'Access' button to enter.
 2. You will find the link to the challege. Follow the link and start the contest by clicking on 'Attempt quiz now' button.
 3. To submit your answers, click 'Finish attempt' link (in the navigation box on the right), and then click 'Submit all and finish' button to confirm your submission.

  Things to practice

  บีบราส 2563: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  บีบราส 2563: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  Bebras Thailand Challenge 2020

  การทดสอบระดับชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณประจำปี 2563

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


  บีบราส 2563: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  บีบราส 2563: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  Bebras Thailand Challenge 2020

  การทดสอบระดับชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณประจำปี 2563

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  Bebras Thailand 2020 - Junior High School (EN)

  Bebras Thailand 2020 - Junior High School (EN)

  Bebras Thailand Challenge 2020

  National challenge on computational thinking 2020

  Junior Highschool


  Bebras Thailand 2020 - Senior High School (EN)

  Bebras Thailand 2020 - Senior High School (EN)

  Bebras Thailand Challenge 2020

  National challenge on computational thinking 2020

  Senior Highschool